Hvad er kørselsforbud?

De første 3 år, efter du fik dit kørekort første gang, er en prøvetid inden du officielt får “førerret”

Der stilles strengere krav til indehavere af kørekort de første 3 år, end der gør til dem der har haft kørekort i længere tid.

Som ny billist må du højst få 1 klip i kørekortet inden for de første 3 år. Efter 3 år har du 2 klip at gøre godt med.

Dvs. hvis du har haft kørekort i 2 år og 364 dage eller mindre og får 2 eller flere klip inden for dette tidsrum,  får du et “kørselsforbud”

Kørselsforbud betyder, at du stilles som om, du aldrig har bestået køreprøven i nogen kategorier!

Når du har bestået en kontrollerende køreprøve og kørselsforbuddet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Når der pålægges kørselsforbud, er det din pligt at aflevere dit kørekort til politiet,  jf. Færdselslovens § 60a, stk. 5.

Reglerne for kørselsforbud er beskrevet i Færdselslovens § 127

At forstå det her billede er ikke så lige til – og det er ok. Det er skrevet til jurister. Men det du skal forstå er:

·        Hvis du har dummet dig UDEN!! alkohol eller narkotika i blodet – så skal du have særlig køreundervisning.

·        Hvis du har dummet dig mere end en gang med ting der ikke involverer alkohol eller narkotika – så skal du have særlig køreundervisning.

·        Hvis du har kørt spritkørsel – så har du du vundet i lotto – for der er et hul i loven der gør at du kun skal gennemføre ANT-kursus og ny køreprøve for at få lov at køre igen.

·        Hvis du har kørt narkokørsel men med en mængde/type i blodet der ikke rammer §125 stk. 1 nr. 6 – så slipper du med ANT kursus og ny køreprøve.

·        Hvis du har kørt med narko i blodet i en mængde der gør at du er blevet dømt efter §125 stk. 1 nr. 6  – så skal du gennemføre både ANT og særlig køreundervisning.

·        Hvis du er blevet dømt efter flere paragraffer der kombinerer narko og andre typer forseelser – så er det muligt du skal gennemføre både ANT og særlig køreundervisning.

Ophævelse af kørselsforbuddet – rent praktisk.

Teknisk set er der ikke tale om generhvervelse af kørekort, men snarere en førstegangserhvervelse. Hvis du skal have særlig køreundervisning kan du se på det som en gentagelse af din første gang – bare uden lægeerklæring, førstehjælp, manøvrebane og glatbane.

Hvis du kan nøjes med ANT-kursus for at komme til prøve tager du blot kurset når din dom er endelig og såsnart du har beviset er det op på borgerservice med en ansøgning om kørekort, dit brev fra politiet og dit kursus-bevis. Så kan du blive godkendt af færdselsstyrelsen, til kontrollerende køreprøve af politiet.

Hvis du skal have særlig køreundervisning OG ANT, så sørger du for at få dit ANT kursus overstået i en fart, skynder dig op på borgerservice så snart du har beviset, så du kan få din ansøgning om kørekort sendt ind til Færdselsstyrelsen og kan blive klar til Særlig Køreundervisning.

Særlig køreundervisning består af:

Mindst 8 lektioner teori

Mindst 8 kørelektioner

Undervisningen skal være fordelt over mindst 8 undervisningsdage.

Men helt så let  er det selvfølgelig ikke. De 8 teori lektioner skal nemlig dække over HELE afsnit 3, 4, 5, 6, 7, og 8 i pensum, hvilket er næsten alt det du var igennem første gang.

De 8 kørelektioner skal dække over alle dele af afsnit 7 – så det er ikke bare 8 tilfældige lektioner hvor du frit kan vælge. Det er endnu mere stringent end første gang. Der er ligeledes 0% tilladt fravær i teori – du skal komme til alle timer!

Derfor – følg et hold til du har modtaget den rigtige undervisning. Vi underviser en gang om ugen så det er overstået på ca. 8 uger 

Mens du følger holdet modtager du samtidig den praktiske undervisning, der er kogt så meget ned, at du kører 45 min af gangen i stedet for 90 min som du gjorde første gang. På den måde får du de 8 køreture, gennemgår det nødvendige pensum og får overholdt reglerne for hvor mange dage du skal modtage undervisning.

Den kontrollerende køreprøve består af:

·        Teoriprøve ( som du kender den fra første gang du tog kortet )

·        Praktisk køreprøve (inkl. tekniske spørgsmål ligesom første gang)

Men her er der selvfølgelig også en mindre forhindring. Reglerne er således at du skal være færdig med al teori og al kørsel inden Borgerservice må 2. gangsbehandle din ansøgning og godkende dig til en teoriprøve. Der kan derfor godt blive lidt forsinkelse mellem den afsluttede teori og hvor hurtigt du kan komme til prøve. Køreskolen er klar over denne problemstilling, og vi har selvfølgelig gjort hvad vi kunne for at minimere ventetiden.

Omkostninger Ifbm. ophævelse af kørselsforbud

Omkostningerne forbundet med ophævelse særlig køreundervisning er heldigvis ikke så store som ved førstegangserhvervelse, for du skal ikke betale for lægeerklæring, førstehjælp, manøvrebane og glatbane.

Prisen for “Særlig køreundervisning” hos Christianshavns  Køreskole er pr 1.10.2022 9000,- alt inkl. (dog undtaget ekstra kørelektioner efter behov)

Hvis du dumper enten teori eller praksis koster stempelmærket 890 kr. ekstra – hver gang!

Hvis kørselsforbuddet skyldes sprit/narko kørsel så skal du betale 3200,- kr for dit ANT kursus.   

Andre kategorier på dit kørekort

Kørselsforbuddet pålægges også andre kategorier, du har kørekort til. Heldigvis ophæves forbuddet også i de andre kategorier igen, selvom du kun har bestået køreprøven i én kategori.

Dvs. at du ikke skal til køreprøve i alle kategorierne, men det er op til politiet at afgøre, hvilken kategori du skal modtage undervisning i. Dvs. du kan godt have fået kørselsforbuddet i Kat. A men blive pålagt at gå til prøve i kat. B.  Har du kun kategori B – så kan du naturligvis kun komme til prøve i B.

Overtrædelse af kørselsforbuddet

Kørselsforbud skal ikke forveksles med en ubetinget frakendelse af kørekortet. Du ikke kan nemlig ikke frakendes førerretten, da du officielt aldrig har haft den (de 3 års prøvetid).

Kører du, selvom du er pålagt kørselsforbud, vil du derfor ikke kunne dømmes efter reglerne om kørsel i frakendelsestiden.

I stedet vil færdselsovertrædelsen falde ind under Færdselslovens § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1. om kørsel uden førerret – dvs. kørsel uden at have erhvervet kørekort.
Bøden for at køre uden gyldigt kørekort er 7.000 kr. første gang og 8.500 kr. anden gang. Hvis du bliver stoppet 3 gange inden for 3 år uden gyldigt kørekort, kan køretøjet konfiskeres.